Eric l'Eau dakwerken logo

Privacy Policy

Privacy Beleid - Conform de GDPR wetgeving:

 • Adres Klant Eric L’Eau,
 • maatschappelijke zetel: Herbsteinlaan 22 te 2520 Oelegem
 • commerciële zetel: Oelegemstaanweg 23 te 2970 Schilde
 • KBO nummer:BE 0835 276 797
 • Tel: +32 (0)52 35 05 66
 • E-mail: info@ericleau.be

Gegevensbescherming

Wij danken u voor de interesse in ons aanbod? Wij beschermen uw persoonsgegevens en lichten in de privacy verklaring toe hoe wij te werk gaan, wat wij hiermee doen, voor welke doeleinden wij dit gebruiken, welke juridische grondslagen van tel zijn en welke rechten u kan laten gelden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over uw surfgedrag op, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.
 2. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen en doet dit op geheel vrijwillige basis. Bepaalde functies in de website zijn afhankelijk van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

Gebruiksdoeleinden

Wij wenden de verzamelde persoonsgegevens van onze website aan om deze nog gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ….);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen, klachtenbehandeling, …
 • De persoonsgegevens zullen ook aan derden doorgegeven worden zodra wij dit wettelijk opgelegd krijgen.
 • Cookie-informatie

Overdracht van persoonsgegevens aan derden; partners/leveranciers

Onze website kan links bevatten naar een van onze partners/leveranciers door middel van een hyperlink. Wanneer u op een dergelijk informatie klinkt komt u uit op een andere juridische entitiet. Er is geen uitwisseling van informatie of data van persoonsgegevens tussen de servers onderling. Voor alle uw interacties op platformen van derden, partners/leveranciers van Eric L’Eau BV geldt uitsluitend en enkel alleen het gegevensbeschermingsbeleid van die desbetreffende netwerken.

Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

 1. Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool: Google Analytics,
 2. Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.
  Google Inc. ('Google'):
  Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
  U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Juridische grondslagen van de verwerking

 1. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking
 2. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen, Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

Veiligheid

Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en te waarborgen. Wij bewaren alle persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Om deze informatie te beschermen, hebben wij minimaal de volgende maatregelen getroffen:

 • SSL-protocol
 • Toegangsbeheer – bevoegde en betrokken personen
 • Computer- en server-backup
 • Firewalls

Bewaartermijn

Eric L’Eau BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar bewaard zullen worden na laatste gebruik ervan.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben.

Dit kan op volgende manieren:
Per post/brief: Eric L’Eau BVBA, Oelegemstaanweg 23 te 2970 Schilde att. de DATA PROTECTION OFFICER,

Klachten

Mocht U een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u klacht indienen bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Cookies

Essentiële cookies:

Onze website maakt gebruik van enkele noodzakelijke cookies omdat ze onze bezoekers toestaan doorheen de site te navigeren en de belangrijkste functies van onze site te gebruiken.

Niet-essentiële cookies:

We gebruiken analytics- en prestatiecookies om informatie te verzamelen en zo uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.